שירותים

חדר עסקאות מט"ח

1. עסקאות המרות / רכישות מט"ח (Spot, Same day).
הציטוטים ניתנים מיידית, ללא עמלות, וללא סיכון Delivery.
2. העברת/קבלת תשלומי/תקבולי מט"ח/שקל בארץ ובחו"ל (העברות צד ג' / קבלת תשלום מצד ג')
3. עסקאות גידור לנטרול החשיפות וסיכוני מטבע וריבית :
– עסקאות Forward
– אופציות (רגילות ואקזוטיות) ושילוב בניהם.
– עסקאות FRA, IRS, CPI, SWAP.
4. ליווי בתהליכי ניתוח חשיפות, ניהול סיכוני אשראי, ריבית, מימון וסחר חוץ.

שירותים למוסדיים

שרות יחודי עבור

 •   מנהלי קופות גמל
 •  מנהלי קרנות השתלמות
 •  חברות ניהול קרנות נאמנות
 •  מנהלי קרנות השקעה
 •   בעלי חשבונות נוסטרו

ליווי מקצועי אישי לפעילויות בעולם המט"ח ובכלל זה

 •   סיוע בתהליכי ניתוח וקבלת החלטות בנושא חשיפות מטבע וריבית.
 •   קבלת מידע בזמן אמת על התרחשויות בשוק ומגמות משמעותיות.
 •  ביצוע עסקאות המרות/ רכישות מט"ח (Spot, Same day, Over Night ).
 •  עסקאות גידור לניטרול החשיפות וסיכוני מטבע וריבית:
 • עסקאות Forward
 • אופציות (רגילות ואקזוטיות) ושילוב ביניהם.
 • עסקאות SWAP, CPI, IRS, FRA

יתרונות

 • ליווי מקצועי בכל שלבי האפיון, הניתוח והביצוע של העסקה וזאת ללא עלות מצד הלקוח.
 • חסכון בעלויות הביצוע.
 • עסקה בטוחה (Safe Deal).
 • שרות ותפעול מקצועי וייחודי.

מחלקה כלכלית

 • בניית תכנית פעולה אסטרטגית ומימושה כאשר בתוכנה ישנם היבטים שונים בתחומי המו"פ, תפעול (שרשרת האספקה), שיווק ומכירות, פתוח עסקי, פיננסים, משאבי אנוש והתרבות האירגונית.
 • ייעוץ כלכלי במגוון תחומים כולל מיקוד ייחודי על ההשקעות המבוצעות בארגון ובחינת הסיכונים הפיננסים.
 • בדיקות נאותות (Due Diligence ),הערכת שווי חברות והערכות שווי אופציות.
 • ייעוץ וליווי רכישות ומיזוגים.
 • בדיקות כדאיות פרויקטים ובניית תכניות עסקיות.
 • ניתוח דוחות כספיים והכנה ובקרה תקציבית.
 • חוות דעת כלכליות לבתי משפט.
 • איתור וליווי מיזמים בינלאומיים בתחומי עיסוק מגוונים.