המדריך לגידור סיכוני שער חליפין

בעידן העסקי הגלובלי של ימינו, צמצום ונטרול סיכון הנובע משינוי בערכו של מטבע חוץ הינו נושא שעל כל עסק קטן ובינוני להכיר. בעידן כזה, חיוני לעשות שימוש בכלים מתאימים לשם גידור סיכונים עקב שינויים בשערי החליפין במטבע.
עסקים קטנים ובינוניים אינם נותנים לנושא קשב מתוך תפיסה שגידור סיכוני מטבע יקר ומורכב ולכן הוא נחלת חברות גדולות בעלות היקף עסקי משמעותי .
שימוש בכלים לנטרול וצמצום סיכונים הקשורות לשינוים בערכו של מטבע חוץ ימנעו לעיתים נזק בלתי נתפס לחברה והפסדים כבדים.

אופציות בינלאומיות/ יונתן גימפלביץ

אחד התחומים הרווחים, המהפנטים והמלהיבים ביותר בעולם ההשקעות הינו השקעה באמצעות אופציות (מעו"ף). הספר בא להדריך הלכה למעשה, כיצד להשיג רווחים נאים, גם במצבים חריגים ובלתי צפויים תוך שימוש מושכל באופציות הנסחרות בבורסות ברחבי העולם.

הספר מציג לקורא באופן פשוט וברור את אופן השילוב של אופציות הנסחרות בשווקי העולם, תוך שימוש בעשרות דוגמאות , המבוססות על נתוני אמת.

כל אחד ואחת, המעוניינים ללמוד תחום מרתק ורווחי ימצא שימוש בספר.

בכלל זה: מנהלי ויועצי השקעות, רואי חשבון, עורכי דין, סטודנטים ועוד.

משקיעים המחזיקים במניות כחלק מתיק נכסיהם, ילמדו לאחר קריאת הספר כי יש באפשרותם להרוויח סכום חודשי קבוע, ללא שום סיכון נוסף או מאמץ.

הספר מציג גישות השקעה מקצועיות המוכחות במשך שנים רבות ונמצאות בשימוש בקרב חברות השקעה מקצועיות רבות ברחבי העולם.