Simple, Smart & Professional

אודות סנס שוקי הון

חברת סנס שוקי הון בע"מ הינה חלק מקבוצת צים הכוללת מגוון חברות בתחומי הפיננסים,נדל"ן והביטוח,

וכן חברה ציבורית אס.אר אקורד בע"מ שהינה המובילה בישראל במתן פתרונות מימון עסקי.
האיתנות הפיננסית של הקבוצה מאפשר ללקוחותיה לקבל תנאי עסקה מהאטרקטיביים בשוק. כל השרותים החשבונאים והמשפטיים ניתנים במסגרת הקבוצה, דבר המבטיח שרות ברמה הגבוהה ביותר, וכן זמינות מיידית לכל אישור או מסמך נידרש.
חדר עסקאות מט"ח של החברה נחשב ל "עושה שוק" החוץ-בנקאי הגדול ביותר בישראל ופועל במתכונת של חדר עסקאות בנקאי לכל צורך ועניין ומעניק ציטוטי מחיר הטובים ביותר בשוק הבינבנקאי וכל זאת ללא עמלות.
על מאות לקוחות החברה נמנים תאגידים ממשלתיים, חברות ציבוריות, גופים מוסדיים, יבואנים ויצואנים מן המגזר הפרטי,קיבוצים,חברות היי-טק, תיירות ועוד.

מימון

שרותי החברה :
חדר עסקאות מט"ח
▪ עסקאות המרות / רכישות מט"ח (Spot, Same day).
הציטוטים ניתנים מיידית, ללא עמלות, וללא סיכון Delivery.
▪ העברת/קבלת תשלומי/תקבולי מט"ח/שקל בארץ ובחו"ל (העברות צד ג' / קבלת תשלום מצד ג')
▪ עסקאות גידור לנטרול החשיפות וסיכוני מטבע וריבית :
– עסקאות Forward
– אופציות (רגילות ואקזוטיות) ושילוב בניהם.
– עסקאות FRA, IRS, CPI, SWAP.
▪ ליווי בתהליכי ניתוח חשיפות, ניהול סיכוני אשראי, ריבית, מימון וסחר חוץ.