nomanz
ג'קי פורמן מנכ"ל
nomanz
יונתן גימפלביץ שותף
nomanz
הילה לייטמן סמנכ"ל תפעול